Prémiové pelety HD En Plus A1 Smrk Top Kvalita.Ceny od 7600 kč.

Dočasně vyprodáno

Paleta Pelet HD Rettenmeier 100% Smrk

Díky technologii HD Pelet je nyní možné přeměnit ve skutečnost vše,co bylo považováno za technicky nemožné:dřevěné pelety na míru s homogenním rozložením délek pro dosažení vynikajícího spalování!Díky ideálnímu mixu délek se množství krátkých kousků,úlomků a prachu sníží na polovinu,zatímco množství pelet ideálních pro spalování se zvýší zhruba o polovinu.Rovnoměrnost délek HD Pelet umožnuje ideální plnění spalovací komory.Tímto způsobem se vytvoří vrstva paliva s homogenním a trvalým rozložením porů,kterou díky rovnoměrnosti a menší přítomnosti krátkých pelet může zcela protnout spalovací vzduch a zlepšit tak samotné spalování. Parametry:Průměr- 6 mmVlhkost - 7%Výhřevnost - 4,9 kWh/kgPopel - 0,4%Odrol -0,5% Certifikace En plus A1.Paleta 65 pytlů/975kg. Stejné pelety jako of firmy Biomac...

Ceny:
1-4 palety 8300 kč paleta

5-7 palety 8200 kč paleta
8 a více palet 8100 kč paleta-dohoda

Kamion 24 tun cena od 7,6 kč/kg -Dodání po ČR cena dohodou.
Sleva na množství palet se vždy odečte při dodání...8 300,00 Kč 8 900,00 Kč