Prémiové pelety HD En Plus A1 Smrk Top Kvalita.Jarni cena

Skladem

Paleta Pelet HD Rettenmeier 100% Smrk

Díky technologii HD Pelet je nyní možné přeměnit ve skutečnost vše,co bylo považováno za technicky nemožné:dřevěné pelety na míru s homogenním rozložením délek pro dosažení vynikajícího spalování!Díky ideálnímu mixu délek se množství krátkých kousků,úlomků a prachu sníží na polovinu,zatímco množství pelet ideálních pro spalování se zvýší zhruba o polovinu.Rovnoměrnost délek HD Pelet umožnuje ideální plnění spalovací komory.Tímto způsobem se vytvoří vrstva paliva s homogenním a trvalým rozložením porů,kterou díky rovnoměrnosti a menší přítomnosti krátkých pelet může zcela protnout spalovací vzduch a zlepšit tak samotné spalování. Parametry:Průměr- 6 mmVlhkost - 7%Výhřevnost - 4,9 kWh/kgPopel - 0,4%Odrol -0,5% Certifikace En plus A1.Paleta 65 pytlů/975kg. Stejné pelety jako of firmy Biomac...

9 500,00 Kč