OBCHODNÍ PODMÍNKY1)Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, hmotnost, složení a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) Zrušení objednávky

Každou objednávku,která nezačala být plněna, můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) Doprava

Pokud nezvolíte osobní převzetí v našem skladu, dopravíme Vám objednané zboží na Vámi uvedenou adresu. Cena dopravy bude stanovena individuálně v závislosti na množství zboží a vzdálenosti. Cena nebude zahrnuta do ceny internetové objednávky ale přičtena samostatně. Základní cena se řídí aktuálním ceníkem. Účtovány jsou obě cesty (sklad-zákazník-sklad) a to v závislosti na místě vykládky. Zákazník je povinen zajistit vhodné podmínky pro dopravu i složení (vhodná příjezdová cesta, dostatečný prostor pro manipulaci s autem i nákladem, ... ). Ztížené podmínky (prudší kopec, bláto, překážející vedení, schodky či jiné překážky, ... ) je zákazník povinen oznámit předem. Při nevhodných podmínkách si vyhrazujeme právo složit zboží v místě určeném dopravcem jako místo ke složení vhodné. Při nemožnosti zboží složit nebo při zhoršených podmínkách Vám může být účtována částka za dopravu, případně příplatek za skládání v obtížných podmínkách.

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta je u skladového zboží od 1-15 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

7) Odstoupení od kupní smlouvy / výměna zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě potřeby Vám nepoškozené a nepoužité zboží vyměníme za jiný druh. Náklady na výměnu nese v plné výši kupující.

8) Reklamace a servis

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo písemně. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu nebo obsahu , je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

9) Ceny a balení

Ceny ekopaliv jsou uvedeny jako cena za 1 nejmenší prodejné balení, případně jako cena za jednu paletu daného zboží. Není-li uvedeno jinak. Ceny v přepočtu za jeden kilogram Vám na vyžádání rádi zašleme v kompletním ceníku e-mailem. Obsah balení, hmotnost, a další informace naleznete v popisu zboží.Ceny jsou konečné,jsme plátci DPH.

10) Závěrečné ustanovení

Veškeré uvedené informace jsou informativní. Vyhrazujeme si právo na jakoukoli změnu (např. cen, zboží, podmínek atp.). V případě změny budete informováni před uskutečněním objednávky. Veškeré podmínky se dále řídí platnými právními předpisy.